4.11.09

Ieder speelt zijn rol

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages.

De hele wereld is een schouwtoneel en alle mensen zijn maar acteurs. Een bekende frase uit “As you like it” van William Shakespeare siert de muur van theater De Nwe Vorst in de Willem II straat.

Geen opmerkingen: