11.3.10

Patroonheilige / Patron Saint

De martelaar St. Dionysius stierf in het jaar 285, samen met Rusticus en Eleutherius, in Parijs de marteldood. Na een lange gevangenschap en verschillende uitgestelde executies werden de drie martelaren onthoofd met een zwaard en hun lichamen werden in de rivier de Seine gegooid. Het lichaam van St. Dionysius werd door zijn volgelingen uit het water gehaald en begraven. Op de plaats van de kapel, die boven zijn graf werd gebouwd, werd later ook de abdij van St. Denis gebouwd. Volgens de legende zou hij, nadat hij op Montmartre was onthoofd, zijn hoofd naar de plaats hebben gedragen waar hij begraven wilde worden, het latere St. Denis. St. Dionysius is de patroonheilige van zowel Parijs als Tilburg. De kerken van de parochies het Goirke en het Heike zijn aan hem gewijd.

The martyr St. Dionysius died in the year 285 in Paris. After a long imprisonment and several deferred executions three martyrs were beheaded with a sword and their bodies were thrown into the River Seine. The body of St. Dionysius was buried by his followers after getting it out of the water. St. Denis is the patron saint of both Paris and Tilburg. The churches of the parishes Goirke and Heike are dedicated to St. Dionysius. Today Eric Tenin is making Paris Daily Photo for five years: congratulations!

1 opmerking:

Eric Tenin zei

Hello Peter,

Well, thank you very much for mentioning PDP today. And the photo matches perfectly (aren't I a Saint?! LOL!)