9.6.10

# 7 Geluk

Onderzoek toont aan dat het geluksgevoel van mensen in grote mate wordt bepaald door hoe men omgaat met taken en tijd. Niet alleen grote gebeurtenissen bepalen hoe gelukkig je bent, het zijn vooral de dagelijkse beslommeringen die ons geluksgevoel bepalen. Dat is een relativerende gedachte op deze verkiezingsdag. Initiatief nemen tot relatievorming draagt bij aan het gevoel van geluk en een aangenamer leefritme, omdat we hierdoor meer zelfvertrouwen krijgen. De tijd die we besteden aan sociale netwerken (zowel kopje koffie drinken als online relaties onderhouden) is ook van invloed op geluk. Dat blijkt uit onderzoek door het Leefritme kenniscentrum.

Geen opmerkingen: