9.3.12

Look-a-like


Deze Rietveldstoel biedt mij de mogelijkheid een van mijn favoriete gedichten te delen. Het gedicht heet namelijk Rietveldzit en is geschreven door Ingmar Heytze.

Rietveldzit

De sensatie dat iets plotseling niet is / waar je het zonder twijfel had verwacht, / een onzichtbare duw van voren.   
     
Verbaasde berichten naar alle spieren:  / Mayday! Mayday! We zweven! We vallen! / Uitklapreflex van beide armen.

Daarom zit de Rietveldstoel zoals hij zit, / zo laag en blauw en rood en goed,
Als om er op te wijzen dat men af en toe / eens moet gaan zitten op een stoel / die er niet staat.