27.3.12

Waterhoefstraat

Wat oud is, wat weg is, het blijft vaak bestaan in benamingen.  De Waterhoefstraat is genoemd naar een Waterhoef of Pijlijserhoeve. In 1522 wordt de Pijlijsers Hoeve verpacht aan Wouter Cornelis Canters voor een periode van acht jaren, door Joffrou Dorothea, weduwe van wijlen Willem Pijlijsers, wonende te Heusden. Hij moet jaarlijks een hoeveelheid rog en boekweit naar Heusden brengen. Het pachtcontract bepaalde ook dat hij vlas, kapuinen ['kapoen', gecastreerde haan] en boter in Heusden moest leveren, elk jaar zijn hoeve met stro moest dekken en zo nodig ook in Heusden stro moest leveren. Uit oude kaarten blijkt dat de hoeve vroeger omgeven was door een gracht, die omstreeks 1913 gedempt moet zijn. In de volksmond ontstond daarom de naam Waterhoef. Op de kaart van Tilburg anno 1870 komt de Waterhoef als naam voor. De Waterhoef (klikhier om een foto te zien uit 1935) is gesloopt in 1960.

Geen opmerkingen: