2.9.12

Beschermengel

Het is niet eerlijk verdeeld in de samenleving. Er zijn duizenden mensen die werkloos zijn; er zijn er ook duizenden die te veel werkdruk ervaren. Hectiek, stress en overbelasting. Velen zitten in een vicieuze cirkel van overbelasting en komen daar niet uit. Juist degenen van wie vernieuwing en creativiteit worden verwacht, zijn vaak permanent overbelast. Creativiteit, anders kijken dan anderen, vereist afstand en rust. Van niksdoen kun je trouwens ook knap gestresst raken. Wie na de vakantie weer aan de slag gaat, merkt alras: we zijn energieker als we werken. Er is een goede dagorde nodig om in balans te blijven. Daar kan een beschermengel bij helpen. Ik dacht aan de beschermengel bij het zien van deze graffiti-engel. Vlak naast de Heuvelse kerk. Vraag aan honderd Tilburgers of ze meer vertrouwen hebben in de kerk of in een beschermengel. Het antwoord laat zich raden. Ik gun iedereen een goede beschermengel. Dat is er misschien wel een die af en toe een oogje dicht doet… De deze week overleden 85-jarige maar progressieve kardinaal Martini heeft in een postuum gepubliceerd vraaggesprek aangegeven dat naar zijn inzicht de kerk tweehonderd jaar achterloopt. Een bijzonder exitgesprek, zou je kunnen zeggen.  

Geen opmerkingen: