17.2.13

Bekend mozaïek

L’Echo des Montagnes is een bekende naam in Tilburg, de liederentafel werd opgericht in 1867, de fanfare volgde tien jaar later. In 1906 werd de koperbezetting aangevuld met houten instrumenten en dus per saldo een harmonie. L'Echo des Montagnes was de eerste harmonie die concerten gaf voorhet publiek. Hiervoor kreeg zij van de Korvelse industriële familie van Dooren een muziekkiosk aangeboden, waardoor de harmonie, samen met de liedertafel, publieke concerten op het plein voor de Korvelse kerk kon geven.

Geen opmerkingen: