17.4.13

Maria met kind

Zend ons een engel in de nacht / als alles ons een raadsel is, / als ons de zekerheid en kracht / ontvallen in de duisternis. 

Geplaatst aan de zijkant van de Korvelsekerk op de T-splitsing van Korvelseweg en Berkdijksestraat. Aangeboden door de wijkbewoners in 1944, aan het eind van de oorlog.

Fragment gedicht M. van der Plas

Geen opmerkingen: