18.5.13

# 41 Geluk

Ongeveer 175 miljoen mensen wonen niet in het land waar ze geboren zijn. Vroeger spraken we van gastarbeiders. In de laatste generatie is het aantal migranten verdubbeld. Hoogleraar Félix Neto van de universiteit van Porto in Portugal onderzoekt de relatie tussen cultuur en welbevinden. Onderzoek bij Portugese emigranten, teruggekeerde Portugese emigranten en immigranten in Portugal toonde aan dat hun levensvoldoening niet verschilt van mensen die nooit zijn gemigreerd. Dat bevestigt de visie dat het gros van de migranten zich goed aanpast aan hun nieuwe samenleving, ondanks de problemen die ze ondervinden bij leven in twee culturen.
De Nederlander bestaat wel, maar hij kan niet worden gereduceerd tot één groep, sociaal verband of starre identiteit. De talentvolle politicoloog Monique Samuel is van Egyptisch-Nederlandse afkomst. Zij schreef een prachtig essay in de Groene Amsterdammer over de nieuwe diversiteit: "Het wordt tijd dat de luchtballon van zogenaamde tolerantie wordt doorgeprikt, het eeuwige verlangen naar assimilatie - de zogenaamde acceptatie van één vast waarden en normen-pakket - opgeheven."

Geen opmerkingen: