17.12.13

Bedaux woningen

"Over het algemeen is het zo dat de dingen of gebouwen met weinig hoofdelementen de gaafste eenheden vormen. Met het goed hanteren van maten in een gebouw zal men, al ziet men er later niets meer van, een kristalachtige helderheid bereiken die men een van de geheimen van goede architectuur kan noemen."
 
Gerrit Rietveld

Geen opmerkingen: