19.12.13

.. moet ik dan...

Als ik iets wil gaan doen,
moet ik dan al opgestaan zijn
om het te willen doen;
of moest ik het al gedaan

willen hebben; om zó op
te kunnen staan, dat ik

het had moeten doen;

en zodoende het spoor
bijster geraakt zijnde,
deed zoals het zich gedaan
wilde zijn; sans rancune:
ofschoon er niets was gebeurd,

en ik niet afwezig wilde zijn,
omdat ik mij zo niet kende,
toen het stond te gebeuren.

Gedicht Hans Faverey

Geen opmerkingen: