2.5.14

Cafestoel

Een armzwaai om fijn
een plek te zoeken
'Drink', zegt ze, éet!'
En je lacht terug, of je wilt
of niet naar die grote bloem

rond het speelogige meisje
Een bier van de tap... je
proeft... zo even te zitten
als de lucht zacht wordt
en dromen borrelen

Geen opmerkingen: