13.5.14

Van Limburg Stirumlaan

Leopold graaf van Limburg Stirum werd geboren te Hoogeveen op 12 maart 1758. Hij volgde aanvankelijk een militaire loopbaan en was van 1782 tot 1795 rentmeester der geestelijke goederen van stad en Meierij van 's-Hertogenbosch. Op 21 november 1813 werd het Algemeen Bestuur ingesteld, waarvan hij samen met Gijsbert Karel van Hogendorp en Van der Duijn van Maasdam deel uitmaakte. Hij kreeg de leiding over militaire zaken. Dit driemanschap had een belangrijk aandeel in het herstel van Nederlands onafhankelijkheid. Na de landing van de prins op 30 november 1813, werd Van Limburg Stirum in 1814 tot luitenant-generaal benoemd. Van 1833 tot 1840 was hij lid van de Eerste Kamer. Hij overleed te 'sGravenhage op 25 juni 1840.

Geen opmerkingen: