4.6.14

Vijfsprong

De Vijfsprong, met prominent in beeld Cafe de Spaarbank. Ik las een aardig weetje: de Nederlandsche Bank vergoedt eurobiljetten voor het volledige bedrag als iemand met méér dan de helft komt aanzetten en aannemelijk kan maken dat de schade door een ongelukje komt. Vroeger kreeg iemand dan slechts een vergoeding die overeenstemde met het oppervlakte van het guldenbiljet dat nog overdraagbaar was. Met de invoering van de euro is de regeling echter veranderd in 2002. (uit: Kleine Encyclopedie van Misvattingen)

Geen opmerkingen: