31.10.14

Dat je lang moogt leven

Je praat zo rond als je wijn drinkt, 
En anders wat schuchter en kort;
God geef dat je lang moogt leven, 
Maar nooit meer goed nuchter wordt.

30.10.14

Deurraam

Aan de Willem II straat.

29.10.14

Fantastisch filmpje

Nog één keer. De werkzaamheden aan het station. De werkzaamheden die zijn vastgelegd via de webcams (daar keken bijna 80.000 mensen naar) zijn samengebracht in een versneld filmpje. Kijk maar. Ik vind het een fantastisch filmpje. Op de tribune hoorde je vaak: ik zie helemaal niks schuiven, wat niet zo erg was, want er is véél te zien. Maar in dit filmpje schuift de passage mooi het station in. 

 

28.10.14

Prettig geschreven, fraaie foto's

Bomen. Het is liefde of haat, meen ik. Veel mensen houden van bomen, maar hebben een hartstochtelijke hekel aan de overlast die ze kunnen veroorzaken. In de zomer als het echt bloedheet is, koelen bomen. Ze zorgen voor schaduw. Afgelopen week velde een najaarsstorm bomen aan de Lage Witsiebaan. Bomen van meer dan vijftig jaar oud knapten als luciferhoutjes. En dan is er kritiek, kunnen we die bomen missen als kiespijn. Han van Meegeren maakt fraaie foto's van bomen. Van zijn hand verscheen: Van acacia tot zilverlinde. Het is een heerlijk boek om te bladeren, méér te leren van onze omgeving. En soms ook van de bomen die er niet meer staan, helaas. Hans van Meegeren heeft een prettige stijl, een milde commentator, die liefdevol over de bomen schrijft. Slechts een enkele keer krijgt hij verontwaardiging in zijn toon, bijvoorbeeld als hij schrijft over de moerascypres uit de oude kloostertuin van de fraters, die nu staat aan de Burgemeester Brokxlaan. "De cypres zou eigenlijk lekker zijn wortels in een vijver moeten kunnen steken en staat nu op een wel heel onnatuurlijke plaats." Mooi cadeauboek.

27.10.14

Zeventig jaar bevrijd


26.10.14

Werkzaamheden in de stad bevorderen creativiteit

Er zijn veel werkzaamheden in de hele stad. De Hasseltstraat ligt ook open. Links bij de witte woning begint de Kwaadreindstraat, rechts vervolgt de Hasseltstraat. Kom in de buur van die werkzaamheden en je hoort meteen gemopper. Onze buffer om om te gaan met deze veranderingen van ons vaste patroon... die buffer is niet groot. In ons brein is de prefrontale cortex het gebied waarmee we belangrijke beslissingen nemen, waarmee we plannen en die ook nog verantwoordelijk is voor ons sociale gedrag. Als we onze normale route nemen, heeft dat breingebied niks te doen. Maar als we een alternatieve route moeten nemen, is er natuurlijk wel breinactiviteit. Andere routes bevorderen de creativiteit. En ga nu even mee in mijn gedachtesprong, beste lezer, want ja, het is evident dat de gemeente met al die werkzaamheden dus de creativiteit bevordert!

25.10.14

Zeventig jaar bevrijd

Vandaag zijn festiviteiten in het centrum in het kader van zeventig jaar bevrijding. Tilburg werd op 27 oktober bevrijd, ook de geboortedag van Peerke Donders. En vanavond is ook het Dictee van de Tilburgse Taol.

24.10.14

5 jaar TilburgDailyPhoto: ik haaw van onze stad

Liefde vur de stad, dès iets gèks. Ge vuult et inêene, bij vlaoge. Ik hèbbet asser bij slachter Lejeune iemes en ons gehakt bestèlt. “Doe mèn dè mar, meej dè gruun” (gehakt meej tèùnkruie). Ik hèbbet as en vol staadiejon gelèèk êen man aachter de ‘Tricolores’ gao staon, ammel hardop kwèèkend: “Goole maoke, nondejuu!” Et gift zon Gòdsgruuwelek fèèn gevuul as ons Willem II skoort èn daormeej de wèdstrèèd wint. Ik hèbbet ak en halfuurke kan saawele bij mene kapper. Ik hèbbet ak op men gemak dur et Waandelbos lôop. Ik hèbbet ok as veul aandere meense et nie hèbbe: bevobbeld ak naor dè draajende hèùs kèèk op dieje rotonde (ge wit wèl, waor vruuger de febriek van Smarius nèffe ston). Ik hèbbet aatij ak bodschappe doe op de mèrt. Mar ik hèbbet ok op industrieterèène meej aaw febrieksgebaawe waor vruuger et schompes gewèèrkt wier dur arbeiders, gelèèk in den Atteljee (naa hiet dè ‘Spoorzone’). Òf ak stao te geniete van ene tentoonstèlling in ‘Museum De Pont’. Ik hèbbet as we meej mekaore praote, buurte meej mekaor in onze taol. Ik haaw van onze stad.

Vandaag bestaat TilburgDailyPhoto precies vijf jaar. Bij iedere verjaardag was er een thema. Nu ook. In de komende weken foto's waarbij mensen aangeven wanneer ze zich het meest verbonden voelen met de stad. / Èn dègge bedankt zèèt dè witte, Nicole!

I am sorry, foreign visitors. This blog is made in our local language, I don't think google/translate is able to translate this. It's about my love for our town.  

23.10.14

Witte gij 't?

Ik zag vorige week 's avonds de nieuwe strepen getrokken worden op de T splitsing van Goirkestraat, Hasseltstraat en Wilhelminapark. Dat is mooi werk!

22.10.14

Honderd jaar geleden

In de stad staan verspreid grote expositieborden die herinneren aan de eerste wereldoorlog. Tilburg had indertijd 56.000 inwoners. Er kwamen 15.000 vluchtelingen uit België die hier onderdak vonden. Dit expositiebord verhaalt over de inspanningen van de Belgen op het gebied van de kunst. Ze hadden een eigen koor en toneelclub.

21.10.14

Reclame


20.10.14

Vandaag: het inschuiven van 6,6 miljoen kilo beton

Vandaag wordt de nieuwe onderdoorgang bij het station ingeschoven. Dat is een bijzondere impuls voor het centrum, waar immers meer dan honderd jaar aan één kant van het station de werkplaats van de spoorwegen lag.

19.10.14

Samen beleven


Het realiseren van de nieuwe onderdoorgang onder het station is echt een historisch moment voor de stad. Dat wil je samen beleven, hier een opa en zijn kleinzoon. Het is interessant voor jong en oud. Er klinkt veel bewondering en waardering voor de mensen van ProRail op de tribune waar de werkzaamheden zijn te volgen. Je gunt ze dat de werkzaamheden helemaal volgens plan verlopen. Helaas is dat door het instorten van een grote betonnen plaat niet het geval. Veel sterkte aan de betrokkenen en alle medewerkers!  Iedereen kan thuis de werkzaamheden volgen via de webcams (klik hier).

18.10.14

Kampioenschap waterige formuleringen

Om de uitdaging op te pakken is een samenspel nodig van strategie, inhoud en mensen in een permanent proces. 

Misschien is het  toch goed om de snelheid even te pakken van wat we aan het oppakken zijn.

De aangewakkerde discussie zou, in nog bredere zin dan al neergezet, opgepakt moeten worden. 

Daar waar het gevraagd wordt zal worden gekeken of er snel kan worden geschakeld.

Zoals de mens voor 80% uit water bestaat, bestaat de zachte sektor voor 80% uit praten. (Jan Kuitenbrouwer)

17.10.14

Tasjes # 3

Wie gedachten zaait, kan daden oogsten; wie woorden zaait, zal letters oogsten.

16.10.14

Omhoogkijken # 33


15.10.14

You are the one that I want

I got chills, they're multiplying
And I'm losing control
'Cause the power, you're supplying
It's electrifying!

14.10.14

Korvelseweg


13.10.14

Tilburgse kleuren

12.10.14

# 58 Geluk

De kunst van conversatie bestaat hierin, zich aan te passen bij de gedachtengang van anderen.

Aphorismen 1904

11.10.14

Torentjeshoeve


10.10.14

Omhoogkijken # 32

Prachtige engelen.

9.10.14

Borden


8.10.14

Tasjes # 2

"Hergebruik van plastic tassen aanmoedigen. De tasjes blijven beschikbaar, mits de klant daar een kleine bijdrage voor geeft. Het doel is het terugbrengen van de 25 miljoen kilo plastic tasjes per jaar. We gaan in kaart brengen of het vragen van geld voor een tasje effect heeft op het gedrag van de consument."

7.10.14

De abdij temidden van maisvelden

de ansichtkaart van 
zijn droom
zwijgend afscheid
in Parijs terugzien


P 30, P 48, P 137, P 116. Uit: Joseph Roth, Vlucht zonder einde

6.10.14

Ondernemen

Gesworenhoekseweg. De startplaats van véél opruimwoede.

5.10.14

Hóóg

De fontein op het Willemsplein. Opmerkelijk hoog. Of staat het water nou zo laag? En het terras van Meesters, in de nazomerzon.

4.10.14

Dierendag ~ Laot dan Willem II mar winne...

 
Good old Cees Robben

UPDATE 051013: In een meeslepend duel heeft een veerkrachtig Willem II in eigen huis afgerekend met het hooggeklasseerde Heerenveen. In de eerste helft waren de gasten de bovenliggende partij. Na rust stonden de invallers Messaoud en Andrade aan de basis van de wederopstanding. Dries Wuytens en Terell Ondaan maakten de opgelopen schade ongedaan. 2-1. Cees Robben zit op een wolkje te glimlachen!

3.10.14

Mariamaand

Marie Coenenstraat

2.10.14

Mozaiek


1.10.14

Rembrandt / Tasjes # 1

We gebruiken zo'n 300 plastic tasjes per huishouden per jaar. Dat kan best minder. We zien hier een foto van het marktpubliek op zaterdag. Met tas waarop Rembrandt meekijkt.
We use about 300 plastic bags per household per year. That may as well be less in the future. Here we see a picture of the market audience on Saturday. With Rembrandt watching from the blue/white bag.