18.10.14

Kampioenschap waterige formuleringen

Om de uitdaging op te pakken is een samenspel nodig van strategie, inhoud en mensen in een permanent proces. 

Misschien is het  toch goed om de snelheid even te pakken van wat we aan het oppakken zijn.

De aangewakkerde discussie zou, in nog bredere zin dan al neergezet, opgepakt moeten worden. 

Daar waar het gevraagd wordt zal worden gekeken of er snel kan worden geschakeld.

Zoals de mens voor 80% uit water bestaat, bestaat de zachte sektor voor 80% uit praten. (Jan Kuitenbrouwer)

2 opmerkingen: