7.11.14

# 59 Geluk: de sleutel tot een goed humeur


Onbeduidendheid, beste vriend, is de essentie van het bestaan. Ze is overal en altijd bij ons. Ze is zelfs daar waar niemand haar kan zien: in gruwelen, in bloedige gevechten, in de vreselijkste rampen. Het vereist vaak moed om haar in zulke dramatische omstandigheden te herkennen en bij haar naam te noemen. Maar we moeten onbeduidendheid niet alleen herkennen, we moeten van haar houden, van haar leren houden. Hier in dit park, voor onze neus, kijk, hier is ze in alle vanzelfsprekendheid aanwezig, in alle onschuld, in alle schoonheid. Ja, schoonheid. Zoals je zelf net zei: de perfecte animatie…zonder enig doel, de kinderen die lachen… zonder te weten waarom, is dat niet mooi? Adem, d’Ardelo mijn vriend, adem de onbeduidendheid die ons omringt, het is de sleutel tot wijsheid, het is de sleutel tot een goed humeur. 


Uit: het feest der onbeduidendheid, Milan Kundera