1.5.15

Daendelsstraat

Revoluties eindigen zelden in harmonie. En de mensen die betrokken zijn in een revolutie, worden vaak zelf de elite die door nieuwe revolutionairen worden bestreden. Het is vandaag themadag met het thema 'revolutie'. KLIK hier voor bijdragen van citybloggers over de hele wereld. 

Revolutions rarely end in harmony. And the people who are involved in a revolution, often find themselves the elite who are challenged by new revolutionaries. Today is theme day "revolution." CLICK here for contributions to city bloggers around the world.Daendelsstraat is named after Herman Willem Daendels, who was born in Hattem on 21 October 1762. He studied in Harderwijk, and was promoted in 1783 doctorate in both rights (civil and canon law). He joined in 1785 with the Patriots Party. Daendels fled to France where he formed the Batavian Legion with others. He returned in 1794 as General under Pichegru returned to the country. He contributed to the coup of 22 January 1798. Louis Napoleon appointed him on January 28, 1807 Governor-General of the Asian colonies and possessions. On 15 January 1808 he took over the government in Batavia. His main task was to protect the colonies against the British. He was given the rank of Marshal of Holland. Under his powerful but despotic reign were various abuses eliminated and numerous administrative improvements. Complaints about his aggressive action did Napoleon decide him on November 24, 1810 to dismiss as governor general. Willem I made him governor-general of the Dutch possessions given to the African Gold Coast, where he died on May 2, 1811.

De Daendelsstraat is genoemd naar Herman Willem Daendels, die werd geboren in Hattem op 21 oktober 1762. Hij studeerde te Harderwijk en promoveerde in 1783 tot doctor in de beide rechten (burgerlijk en kerkelijk recht). Hij sloot zich in 1785 aan bij de Patriottenpartij. Daendels vluchtte naar Frankrijk waar hij met anderen het Bataafs Legioen vormde. Hij keerde in 1794 als generaal onder Pichegru naar het vaderland terug. Hij werkte mee aan de staatsgreep van 22 januari 1798. Lodewijk Napoleon benoemde hem op 28 januari 1807 tot gouverneur-generaal van de Aziatisch koloniën en bezittingen. Op 15 januari 1808 nam hij het bestuur te Batavia over. Zijn voornaamste opdracht was de koloniën te beschermen tegen de Engelsen. Hij kreeg de rang van maarschalk van Holland. Onder zijn krachtig, maar despotisch bewind, werden verschillende misstanden uit de weg geruimd en tal van bestuursverbeteringen doorgevoerd. Klachten over zijn streng optreden deden keizer Napoleon besluiten hem op 24 november 1810 als gouverneur-generaal te ontslaan. Willem I heeft hem nog de weinigzeggende functie van gouverneur-generaal van de Nederlandse bezittingen aan de Afrikaanse Goudkust gegeven, waar hij op 2 mei 1811 te Elmina (thans in Ghana) overleed.

6 opmerkingen:

William Kendall zei

Quite a complicated history, and yes, revolutions of the national kind often come to that sort of end. A lovely street today, though.

Jim zei

Good one.

Rob Siemann zei

Good story

Julie zei

I think he perhaps overplayed his hand when he became Marshall of Holland. It is interesting to think that Holland was a bigtime international player in those days. This is about the time that Australia was established as a British colony. Batavia was very important in the first decade in keeping the struggling colony supplied with food.

LOLfromPasa zei

Very nicely put together and most interesting to read. I learned something.

Halcyon zei

Nice choice for the theme.