2.1.17

Heikantlaan

De tegenwoordige Schans heette vroeger de Heikant. De straat is genoemd naar het buurtschap. Tot zo'n vijftig jaar geleden (1966) liep de Heikantsebaan van de huidige Schans in zuidelijke richting, aanvankelijk tot de Koestraat, later tot het Wilhelminakanaal.