6.6.10

Ontroeren

Toen iedereen meer dan de helft van wat hij op zijn hoogst kon eten op had tikte de lepelaar op zijn bord. ‘Vrienden’, zei hij. Langzaam kwam het gekauw en geslurp tot rust. ‘Vanavond is er een bijzondere opvoering’, ging hij verder. ‘Een opvoering zonder woorden. De tor zal dansen met de mier.’ ‘Maar dat is geen opvoering,’ riep de brasem uit zijn waterkom. ‘Zij zullen niet zomaar dansen,’ zei de lepelaar. ‘Zij zullen ontroeren.’ ‘Ontroeren?’ riep de kikker. ‘Is dat als je je lepel stilhoudt? Ha, ha!’ Maar niemand lachte en de kikker zweeg beschaamd.

Toon Tellegen, uit: Misschien wisten zij alles

Kikker in volkstuin Flora.

Geen opmerkingen: