31.3.19

Bomenbeleid in één plaatje

Wie wil weten wat het beleid is van de gemeente over bomen, die komt waarschijnlijk terecht op deze pagina van de gemeentelijke website. Summiere informatie, inderdaad. Gelukkig wel met échte personen die je kunt bellen en mailen. Dat vind ik mooi. 

In 2017 is een nieuwe bomenverordening tot stand gekomen. Ook die informatie is online toegankelijk (maar wel taaie kost, er is niet veel moeite gedaan om het de burger gemakkelijk te maken deze informatie te kennen). 

Een van de peilers van het beleid is dat er voor een boom die verdwijnt vaak een nieuwe moet worden geplant. Da's verstandig beleid, vind ik. Het duurt een generatie voordat een boom wat volwassen is. En we het volledige positieve effect van bomen kunnen realiseren.

Zo verkoelen bomen. In steden, vooral in wijken met weinig bomen,  warmt de omgeving snel op en koelt langzaam af: men noemt dat het hitte-eilandeffect. Aangetoond is dat de aanwezigheid van groen een prettig stadsklimaat bevordert omdat bomen dit eiland-effect verminderen. 

Bomen zorgen voor schaduw en hebben daarmee invloed op de temperatuur in de stad, vooral als deze schaduw op verharding valt. Ook de weerkaatsing van zonlicht door de bladeren en het proces van evapotranspiratie (het resultaat van verdamping en transpiratie) zorgen voor koeling: grote bomen kunnen tot wel 370 liter water per dag verdampen. Ook indirect draagt evapotranspiratie bij aan koeling, doordat het de vorming van wind en wolken stimuleert. Uit onderzoek blijkt dat 7% toename van de kroonbedekking in een woonwijk zorgt voor een temperatuurdaling van 1°C.

30.3.19

Edmond Meeliserf

Edmundis Hubertus Meelis werd geboren op 22 mei 1856. In juli 1907 vierde hij zijn zilveren ambtsjubileum als hoofdcommies ter gemeentesecretarie van Tilburg. Van 1891 tot aan zijn dood in 1910 was hij amanuensis van het College van Regenten over de Armen. In augustus 1882 volgde hij Joannes Vrancken op als redacteur van het Weekblad van Tilburg.

Onder het pseudoniem E. van Lindenburg schreef hij onder andere Verspreide stukken uit de geschiedenis van Tilburg. Edmond Meelis schijnt in 1892 door A.J. Bos, die meesterknecht was bij uitgever Luijten, uit de redactie te zijn gewerkt. Zijn belangrijkste publikatie is het boek Uit Tilburg's verleden. Losse schetsen uit de geschiedenis van Tilburg, circa 1900 uitgegeven door drukkerij W. Bergmans te Tilburg (156 blz.). Meelis was lid van het kerkbestuur van de parochie St. Anna en werd begiftigd met de erekruizen Pro Ecclesia et Pontifice en Bene Merenti. Hij overleed te Tilburg op 17 november 1910.

29.3.19

Brexit foto

Een Brexit foto is op deze datum wel gepast, ook al is uitstel overeengekomen.  Zó vrolijk en muzikaal is het allemaal niet als het op deze Tilburgse vensterbank is gevisualiseerd.

28.3.19

Aardig

Deze bel past in de SIRE-campagne #DOESLIEF. We zijn steeds minder aardig tegen elkaar. Op straat, op sociale media, in het verkeer, in het openbaar vervoer, op het sportveld en in de supermarkt. Met de #DOESLIEF campagne hoopt SIRE aardig gedrag te stimuleren. .

Toch dacht ik ook aan winkeliers die zo'n bel installeren na een overval... 

27.3.19

3D geprinte fietsbrug

Knap staaltje technologie

26.3.19

Henselstraat

Fanny Mendelssohn werd in de  negentiende eeuw in een steenrijke, deftige familie geboren. Ze had veel talent voor muziek, maar het werd - noodlot -  ondenkbaar geacht dat ze zich zou ontplooien als zelfstandig kunstenares. Daarom was het lied Italien in 1824 gepubliceerd als was het van haar broer Felix

Uit Fanny's correspondentie en dagboeken blijkt dat zij moeite had met haar lot. Zij beklaagde zich over de beknotting van haar creativiteit, maar toch schikte ze zich erin. Ook na haar huwelijk met de schilder Wilhelm Hensel woonde ze in het enorme huizencomplex dat de Mendelssohns bewoonden aan de Leipzigerstrasse in Berlijn.Hensel had Fanny al in 1823 een aanzoek gedaan, maar werd toen door haar moeder afgewezen: een kunstenaar als Hensel was geen goede partij. Pas in 1829 mochten ze trouwen, waarschijnlijk omdat de familie inmiddels onder de indruk was van Hensels werk.

25.3.19

# 100 Omhoogkijken


24.3.19

Praatje van de stad

Ik zag wat twitterberichten langs komen over de schouwburgring, maar las ze nauwelijks. Iets over een midgetgolfbaan. Kunst, dacht ik nog. 

En toen zag ik gisterenmorgen heel vroeg deze bloembakken geplaatst worden en grote stukken trottoir groen worden geverfd. De wind nam de chemische verflucht mee in een vlucht en deed me ogen en neus dichtknijpen. 

Het gaat om een verkeersmaatregel. Veel mensen noemen de cityring een racebaan. Wie 's avonds uit concertzaal of schouwburg komt en moet oversteken wéét wat er is bedoeld. Je normale beoordelingsvermogen over hoe hard auto's rijden klopt daar ineens niet. Wat kan een oplossing bieden... Simpelweg van twee banen één baan maken. Zou dat een oplossing zijn? Misschien wel een die veel commentaar zou opleveren. De plantenbakken (met zitbanken midden op de weg) op stukjes groen gazon zijn een pilot tot 1 juni. Het praatje van de stad. Mijn kapper Jos heeft een oplossing als dit niet blijkt te werken. Tien flitspalen daar neer zetten. We bedenken er een mededelingenbord bij die auto's optelt die te hard rijden.  89, 90, 91. Minder lief. Laten we het eerst maar eens met deze opmerkelijke pilot proberen.

23.3.19

Gemoedstoestand


22.3.19

Fransolleke

Koosnaam.

Ik denk nog aan die lady
Die mooie kleine lady
Ik denk nog altijd aan haar blonde haar
Die mooie blauwe ogen
Die hebben mij bedrogen
Maar toch hou ik alleen, alleen van haar
My little lady

't Leven was vol zonneschijn
Jij was van mij
Maar die mooie uren die zijn nu voorbij
Ik zie je foto aan de muur
't Is of je lacht
Of je heel dicht bij me bent
Of je fluistert heel zacht

21.3.19

Altijd in de steigers

Werkzaamheden stadskantoor 1, met de mooie bedenking: een stad staat altijd in de steigers.

20.3.19

Noordstraat > Maison du Nord


19.3.19

Dat geld geven we liever uit aan

Bij de aanslag voor de gemeentelijke belastingen zat een toelichting. Die is best instructief. 

Wie protest aantekent tegen de WOZ waarde en daarvoor in het gelijk wordt gesteld, 'verdient' daar nauwelijks iets mee. Per euro 10.000 minder WOZ waarde verdient de burger... 10 euro. 

Er zijn bureaus die voor de burger bezwaar maken. En kennelijk zit er een foutje in de regels, want de gemeente moet deze bureaus voor dit bezwaar... betalen. 

Maak dus zelf bezwaar. Want de gemeente wil het geld liever uitgeven aan belangrijker dingen.

18.3.19

Een naast de andere

Een mooi dak boven het busstation. Eigenlijk het ene mooie dak naast de andere, het kroepoekdak.

17.3.19

Mozaïekbol

Voor het MFA Het Kruispunt staat deze mozaïekbol. Met een verwijzing naar een dementievriendelijke samenleving.

16.3.19

Twee maal nummer zes


15.3.19

Jan Erasstraat

Jan Eras is een verzetsstrijder. Door verraad waren de Duitsers op de hoogte van besprekingen om de drie werkzame verzetsorganisaties, de Orde Dienst (O.D.), de Oranje Wacht en de Geuzen te fuseren. Op 8 september 1941 werden twaalf man gearresteerd. Jan Eras was een van hen, hij stierf in het kamp Vaihingen bij Oldenburg in Duitsland op 29 december 1944. Jan Eras was een achterkleinzoon van wollenstoffenfabrikant Hermanus Eras

14.3.19

Jodenbiefstuk

Voor mensen met taalliefde is het best fijn winkelen in onze stad. Neem nou de jodenbiefstuk van slager Van Hest in de Nieuwlandstraat.
Een andere benaming voor dit stukje rundvlees is diamanthaas. Dit is vlees van de voorbout. Het komt aan zijn naam doordat orthodoxe joden geen vlees van de achterbout eten waaruit de heupspier en de achillespees niet zijn verwijderd. Jacob vocht, staat in de bijbel, met een engel die de heup van de aartsvader ontwrichtte (hij werd kreupel). Een biefstuk gesneden uit de schouder heet daarom jodenbiefstuk.

13.3.19

Delmerweg: wat een bomen


12.3.19

Generaal Crerarstraat

Luitenant-Generaal Henry Duncan Graham Crerar werd geboren te Hamilton (Ontario) op 28 april 1888. Als militair vocht hij in beide wereldoorlogen. Hij nam als bevelhebber deel aan de invasie van Normandië en de Westeuropese veldtocht in 1944. Hij leidde de operaties aan de Scheldemond, als gevolg waarvan de Duitsers Antwerpen moesten opgeven. Toen de Duitsers in de tweede helft van december 1944 met een wanhoopsoffensief probeerden door de geallieerde linies te breken, het zogeheten Ardennenoffensief, betrokken Canadese troepen stellingen in het bevrijde gebied rond Tilburg. Onder druk van de barre winterse oorlogsomstandigheden ontstond er een hechte band tussen de Canadese militairen en de Tilburgse bevolking. Vele gezinnen hadden inkwartiering van Canadezen. In het voorjaar van 1945 kwamen de Canadese troepen voor een rustperiode terug naar Tilburg. Crerar bezocht Tilburg op 30 november 1944, samen met generaal Eisenhower en andere militaire commandanten. Op 24 december 1944 kwam hij terug vierde het kerstfeest met Tilburgse kinderen. 
11.3.19

Sky Mirror | Anish Kapoor


10.3.19

Boekentip Dautzenberg


“Grenzen bakenen af, definiëren, normeren, tot hier en niet verder. Maar grenzen maken ook nieuwsgierig, ze lonken, ze geven toegang tot een andere wereld. Grenzen kunnen fascineren, erotiseren en inspireren.”

Uitgeverij De Arbeiderspers geeft in de reeks Privé Domein dagboeken en briefwisselingen uit. Ik bestaat uit twee letters is van de in Tilburg wonende schrijver Anton Dautzenberg.

Prachtig boek. Echt mooie zinnen schrijf ik regelmatig op, een verzameling schatkamerzinnen. Nou, er staan er veel in dit boek. Aanrader dus.

Privé domein nummer 298. ISBN 9789029524117

9.3.19

Alsemhof

Alsem. Er zijn zo'n 250 soorten bekend, met name op het noordelijk halfrond. In Nederland zijn vijf soorten inheems: zeealsem (vooral op zeedijken en schorren), bijvoet, wilde averint, duinaverint en absintalsem. Zeer aromatische plant die in het verleden wel op de vloeren werd gestrooid om vliegen te verjagen. Ook gebruikt bij het vervaardigen van een likeur, absint genaamd. Als medicijn werd de alsem wel gebruikt om een goede spijsvertering te bevorderen. De keukenkruiden die tot dit geslacht behoren zijn dragon en citroenkruid.
Absint wordt gemaakt van o.a. alsem, anijs en venkel. Het was een drank die vooral onder schilders en schrijvers populair was. Absint werd aan het begin van de twintigste eeuw in verscheidene Europese landen verboden vanwege de vermeende hallucinogene en neurotoxische werking van het bestanddeel thujon. Het bekende aperitief pastis ('Pernod') is eigenlijk een soort absint zonder alsem. Sinds 2004 is de verkoop van absint in Nederland weer toegestaan.

8.3.19

Rodaan Al Galidi

Mijn moeder vindt
dat ik van psycholoog moet veranderen.
De psycholoog is van mening
dat ik mezelf moet veranderen.
Mijn psychische problemen vinden
dat ik van moeder en psycholoog moet veranderen.
Ik denk
dat ik zo moet blijven
en niet nog meer psychische ziektes erbij neem.

Uit: Neem de titel serieus

7.3.19

Sinopelstraat

Hoe komt deze straat aan zijn naam? Sinopel is een door ijzeroxyde bruin gekleurde kwartssoort (van het Griekse sinopis = rode aarde van Sinope). In de heraldiek de kleur (smaragd)groen, die dan in een ongekleurde afbeelding wordt weergegeven door een arcering van rechts boven naar links onder. De Sinopelstraat loopt vanaf de Lage-Witsiebaan tussen de Lavendelweg en de Kriidenlaan zuidwaarts tot de Baden Powelllaan.


6.3.19

Goirleseweg

Mooi contrast. Strakke architectuur. Grillige boom.

5.3.19

Dit is mijn plek voor altijd

Dit is mijn plek en ik wil precies hetzelfde als jij.

Hier wil ik oud worden.

4.3.19

T'r afzwitte


3.3.19

Pitch Invasion

Pitch Invasion. Ik stond erbij en keek ernaar. Gelukzalig. Maar het woord kende ik niet. Pitch Invasion is als supporters het veld op lopen. Zoals donderdagavond toen Willem II de wedstrijd tegen AZ na penalties won en zich plaatste voor de finale van de KNVB beker. 
Ik was niet avontuurlijk genoeg - en toegegeven, ook niet zo lenig - om in mijn jonge jaren het veld in het Sportpark op te lopen na een promotiewedstrijd. De enige keer dat ik op het veld liep, was met een F-jes team van Sarto, waarin Peter junior voetbalde met Tommy. De kleinzoon van de toenmalige Willem II voorzitter Wim Groels. Het hele team kreeg indertijd een rondleiding door het stadion. 
Ik vind eerbied voor de grasmat gepast. Donderdag was er ook een blije supporter die vast en zeker gedroomd heeft dat hij óóit op dat heilige gras zou staan als voetballer. De voltrekt unieke entourage van tribunes vol die het clublied zingen... en dat je na de warming up in mag vallen. Een Staantribune columnist schreef er een artikel over. En daaronder staat een filmpje van die curieuze invalbeurt. Machtig mooi, dus de moeite waard om even te bekijken.

2.3.19

Ze danste en ze zong

Ik blijf dit fascinerend vinden. Meer fascinerend dan per se mooi. Between You and Me van Martin & Inge Riebeek. Het moet nog een hele kluif zijn om steeds nieuwe afbeeldingen en teksten te programmeren. Het idee van het kunstwerk is dat de bezoekers gefilmd worden en vertoond op het grote scherm. 

"Het leven op het plein, de kleuren, de beelden en de teksten op de led schermen beïnvloeden elkaar en bepalen de sfeer op het plein."

Het zijn interessante mensen, dit kunstenaarsechtpaar. Ze hebben heel knappe projecten gedaan. Altijd als ik in Houten kom (bij Utrecht), maakt het rijden over de rotonde daar mij blij. Het is een landingsbaan voor Buitenaardse Culturen

1.3.19

# 97 Ge-luk-za-lig

Gelukzalig = het hoogste geluk deelachtig, uiterst gelukkig.

Willem II wint de halve finale van de KNVB-beker van AZ. Bloedstollend spannend. 1-1 na reguliere tijd. Geen doelpunten in de verlening. Dus penalties.

Timon Wellenreuther stopt drie achtereenvolgende penalties. Legendarisch.