6.3.13

In de knop

Mgr. Joannes Zwijsen kijkt naar de knoppen die de lente aankondigen. Wat me fascineert aan dit standbeeld is zijn schoen. Een schoen staat op een kussen. Kan een lezer opheldering verschaffen? Zwijsen was pastoor op het Heike, maar later ook aartsbisschop van Utrecht. In 1869 reisde hij naar Rome voor het Eerste Vaticaans Concilie, waarin de onfeilbaarheid van de Paus werd afgekondigd. Voor wie denkt dat het alleen vandaag de dag slecht is gesteld met de criminaliteit... in 1863 werd een moordaanslag gepleegd op Zwijsen. Louis Sparidans schreef op het Geheugen van Tilburg een mooie herinnering aan het Rijke Roomsche Leven: optochten waarbij kinderen meelopen verkleed als paus, bisschop, missionaris, zuster of anderszins.

Geen opmerkingen: