3.1.15

# 61 Geluk

Weer een nieuw jaar om geluk te (onder)zoeken. Met een maandelijks bericht over geluk. Vaste volger Norbert heeft de pest aan afgezaagde gelukwensen bij een nieuw jaar. Hij memoreert enkele wensen die hem toekomen waar hij wél enthousiast over is: een toontje hoger in 2015. En geen begrafenisgezichten, maar een opgeruimd gemoed en een flinke dosis humor. Zijn lieftallige en hijzelf wensen een verstandig en gezond 2015. Hij doet dat aan de hand van een ontwerp van een nieuw formulier voor nieuwjaarswenschen, uit de Algemeene Vaderlandsche Letter-oefeningen. 

Voor de ziel zijn de wenschen: 1 bedaardheid in alle voorkomende omstandigheden, 2) tevredenheid met uwen staat, het besef dat gij niet op den laagsten trap staat, 3) doorgaanden lust tot onderzoek van het nuttige en goede, 4) onderdrukking van nijd, wangunst en toorn. 
Voor het lichaam zijn de wenschen: 1) gezondheid, 2) maatigheid in spijs en drank, 3) afkeer van weelde, 4) gestadige oefening, vlijt en naarstigheid. 

De auteur laat niet na de vermelden dat er niets overdrevens, onmogelijks of onverstaanbaars in de wenschen terugkomt. Deze tekst komt uit... 1805.

1 opmerking:

William Kendall zei

The bells certainly look lovely!