1.3.17

Diepenstraat

Gewone straat. Oude held!

In 1898 werd er langs het Diepen-straatje… na bekomen toestemming der eigenaren een slootje gegraven en in 1900 werd deze straat officieel door de gemeenteraad vastgesteld als lopende Van het plein Korvel bij het huis van wijlen den heer J. H. A. Diepen tot den Bredaschen weg bij de Paters van het H. Hart.
Johannes Hendricus Arnoldus Diepen werd geboren te Tilburg op 11 juni 1815. Hij was aanvankelijk met zijn broer George werkzaam in de Bossche zaak van de lakenfabriek van zijn vader en werd in 1835 aan het hoofd geplaatst van de pas opgerichte vollerij, ververij en wolwasserij der Diepens, Dongewijk genaamd, en in 1845 als mede-firmant in de Tilburgse fabriek aan het Korvel opgenomen. De fabriek leverde vooral lakens, duffels, karsaaijen en baaijen en was in 1816, met 366 werknemers en 41 lakengetouwen, de grootste wollenstoffenfabriek van Tilburg. In 1827 werd de eerste stoommachine in gebruik genomen, de firma bleef tot 1870 bestaan.

Johannes Hendricus Arnoldus heeft een bijzondere plaats ingenomen in het industriële en openbare leven in Tilburg. Hij was wethouder van onderwijs in Tilburg (1851-1892), lid en voorzitter van de commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs (1874-1884), secretaris (1842-1852), ondervoorzitter (1852-1867) en voorzitter (1867-1890) van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, schoolopziener (1858-1880) lid van de Provinciale Staten van Noord-Brabant (1862-1886), lid van de plaatselijke schoolcommissie, kantonrechter-plaatsvervanger (1847-1892), correspondent van de Nederlandse Bank (1865-1878) en lid van het kerkbestuur van de parochie Korvel. Dat kon toen allemaal nog, die dubbelfuncties. Jan Diepen kreeg vijf kinderen. 

1 opmerking:

William Kendall zei

Quite an accomplished life!