15.4.17

Leharstraat

"Wel, Lehár had een vrouw, van wie weliswaar Hitler de hand gekust had, maar die niettemin jodin was. Verblind door het feit dat zij getolereerd werd op de nazi-feesten bij de annexatie van Oostenrijk gaf Lehár zich over aan de illusie dat men het niet zou wagen haar te belagen. Desondanks had hij haar onmiddellijk na de Anschluss gedwongen zich te laten dopen."