17.2.10

Aswoensdag

'Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren'. De as van het askruisje is het overblijfsel van verbrande palmtakken, die gebruikt werden voor de viering van Palmpasen op Palmzondag. Dit ritueel is ter bezinning en als uiting van boetvaardigheid. Aswoensdag is de eerste dag van de veertigdagentijd, een vastendag. Op de foto de Peerke Donderskapel in de Heikant.

Geen opmerkingen: