20.11.13

Eikstraat

In Nederland komen twee soorten voor, de zomer- en de wintereik. De Amerikaanse eik is uit Noord-Amerika afkomstig, maar komt steeds vaker verwilderd in de bossen voor. De Eikstraat is officieel in 1900 door de gemeenteraad vastgesteld als lopende Van den Bredaschen weg tegenover de Paters van het H. Hart tot de Beukenstr., en maakt deel uit van de stratengroep Eik, Beuken, Boom, Elzen en Linden.

Geen opmerkingen: