3.6.15

Pater Bleijsstraat

Ludovicus Adrianus Bleijs werd geboren te Tilburg op 17 oktober 1906. Op 7 september 1925 trad hij in het Redemptoristenklooster te 'sHertogenbosch. Hij werd in 1931 tot priester gewijd te Wittem. Van 1932 tot 1938 was hij lector aan het St. Alfonsus Seminarie te Nijmegen, van 1939 tot 1944 kapelaan aan de Kapel in 't Zand en hoofdaalmoezenier van de Binnenlandse Strijdkrachten en verbonden aan de Staf van prins Bernhard te Londen in 1944. Onder de schuilnaam Lodewijk heeft hij veel samengewerkt met ds. F. Slomp (Frits de Zwerver) en gaf hij veel hulp aan onderduikers. Kort na de bevrijding kwam hij op 17 augustus 1945 door een auto-ongeluk bij Gorinchem om het leven. Op 21 augustus 1945 werd hij vanuit de Munsterkerk in het zwaar gehavende Roermond ten grave gedragen in tegenwoordigheid van prins Bernhard, de bisschoppen van Roermond en 's-Hertogenbosch en zeer veel vertegenwoordigers van de illegaliteit. Een compagnie Stoottroepers bewees de laatste militaire eer. De enige die aan zijn graf sprak was zijn vriend prins Bernhard. In 1948 werden hem postuum het kruis van verzet en het kruis van verdiensten toegekend voor zijn ondergrondse activiteiten tegen de Duitse bezetters.

1 opmerking:

William Kendall zei

Worthy to name a street after. Imagine surviving the war and meeting an end so soon after.