4.9.16

Voor kunst met een stekker

Dit is een foto van de uitbreiding van museum  de Pont. Waar in de bestaande zalen vaak veel licht binnenkomt, zijn de nieuwe zalen donkerder, voor het vertonen van kunst met een stekker, zoals Hendrik Driessen dat gisteren bij de opening noemde. Maar ook voor het vertonen van tekeningen. 

In de eerste expositie zijn werken te zien van David Claerbout. Voor het eerst in Europa toont Claerbout zijn video-installaties in combinatie met de tekeningen die het maanden- of soms zelfs jarenlange proces van de totstandkoming van de videofilms begeleiden en ondersteunen. De Pont bezit naast videowerken ook een mooie serie tekeningen van hem. Hij is een begenadigd tekenaar die zijn gedachten snel op papier kan zetten. Deze week wat extra aandacht op TilburgDailyPhoto voor de Pont.