1.2.14

Plezier met 24 cijfers / Pleasure with 24 numbers


“Bingo spelen wordt gedaan door middel van een kaart met nummers. De nummers die op papier kunnen staan, kunnen uiteen lopen van 1 tot en met 75. Er staan op iedere bingokaart 24 cijfers en ieder cijfer mag maar een maal voorkomen per kaart. Het mag dus niet mogelijk zijn dat je een kaart hebt waarop hetzelfde nummer twee keer voorkomt. Met bingo kun je veel plezier beleven als je het leuk vindt om te doen. De meeste mensen die het doen, houden ervan om er op zijn tijd mee bezig te zijn.”
 
Pleasure wth 24 numbers
 
"The entrance of a gaming café. Bingo is done through a card with numbers.  There are on each bingo card 24 digits and each digit can appear only once per card. It should not be possible that you have a map showing the same number appears twice. With bingo you can have fun if you like to do this game. Most people who do it, love the game."
 

 

Geen opmerkingen: