12.8.18

Nicolaas Pieckstraat

Nicolaas Pieck werd geboren in Gorcum op 29 augustus 1534. Hij studeerde in 's-Hertogenbosch, trad in de orde van de franciscanen en werd vanwege zijn buitengewone begaafdheid naar Leuven gezonden om zijn studies te voltooien. In 1558 werd hij tot priester gewijd.  In 1572 werd hij in Gorcum met zijn medekloosterbroeders, waaronder Leonard van Vechel door de geuzen gevangen genomen en hij stierf met hen voor het geloof te Brielle op 9 juli 1572.

Geen opmerkingen: