10.12.09

Fantasie en bespiegeling

Wat in het binnenste / van de wolk gebeurde, laten wij / graag over aan de fantasie / en aan de bespiegeling.

Aan A de fantasie, die / zo onvermoeibaar is / en die zo dikwijls troostvol / uitkomst biedt.

Aan B de bespiegeling, zo vermetel / en o zo vol pretentie / en vurig verlangen naar / een aan het extatische / grenzend inzicht.

Onbegrensd inzicht.

(Wim Hofman, Op zekere dag ziet u plotsklaps de ware liefde, uitgeverij Querido, ISBN 978 90 214 3729 3)

Geen opmerkingen: